Werkwijze

WERKWIJZE


Wilt u uw huis verbouwen, een bedrijfspand uitbreiden, of zoekt u een sparringpartner voor stedelijke ontwikkeling? Wilt u weten wat u allemaal te wachten staat bij een bouwproject, of wilt u een idee krijgen van de kosten? Neem dan vooral contact op, dan ga ik een vrijblijvend gesprek met u aan. In dit eerste gesprek bespreken we de ideeën en mogelijkheden. 

HET VASTSTELLEN VAN DE OPDRACHT


Als er een match lijkt te zijn kan ik de opdracht bepalen. Het realiseren van een project bestaat uit twee fasen: de ontwerpfase en de realisatiefase. Bij het bepalen van de opdracht stellen we vast ‘waar begint uw hulpvraag?’ en ‘welke stappen zijn nodig om tot het gewenste resultaat te komen?’. In het schema hieronder ziet u welke stappen er allemaal kunnen zijn. Elk project heeft zijn eigen ontwerpproces, afhankelijk van de wensen, uitgangspunten en eventuele bestemmingsregels. Na het eerste gesprek, en eventueel een vooronderzoek, worden alle afspraken vastgelegd en stel ik een offerte op voor de nodige ontwerpfasen. 


  DE ONTWERPFASE

  Als architect adviseer en begeleid ik voornamelijk tijdens de verschillende ontwerpfasen. Samen met u maak ik een ontwerp dat we stap voor stap verder uitwerken. Door goed met u te overleggen en uw behoeftes vast te stellen creëer ik een persoonlijk advies en ontwerp op maat. Dit zijn de drie ontwerpfasen:


  Stap 1: Structuurontwerp

  Het structuurontwerp is een ruwe schets die de omvang van het project definieert en een globale richting van het ontwerp aangeeft. Deze schets maak ik op basis van uw wensen, behoeften  en de randvoorwaarden van de locatie & het gebouw (Programma van Eisen). Als het gaat om ver- of aanbouw baseer ik het ontwerp op de bestaande situatie. Het eindproduct van deze fase is een schematische plattegrond en eventueel een massastudie. Tijdens een tweede overleg bepalen we aanvullende wensen.


  Stap 2: Voorlopig Ontwerp

  Op basis van de aanvullende wensen volgt het voorlopige ontwerp, waarin ik het concept verder uitgewerk. Dit ontwerp bestaat uit maatvaste tekeningen met gevelaanzichten en een voorstel voor de materialen, kleuren en architectonische uitstraling.


  Stap 3: Definitief Ontwerp (Vergunningsaanvraag)

  In de laatste ontwerpfase verfijn ik de architectonische uitstraling en leg ik de materialen, kleuren en bouwkundige tekeningen vast in het definitieve ontwerp. Indien nodig worden er in deze fase externe adviseurs ingeschakeld. Als er vergunningen nodig zijn zorg ik dat het ontwerp aan alle facetten van de omgevingsvergun-ning voldoet. Ook vraag ik namens u de omgevingsvergunning aan via het digitale loket van de gemeente.

  REALISATIE

  Tijdens de realisatiefase werk ik samen met de uitvoerende partij(en) om tot het gewenste architectonische resultaat te komen. Ik heb een breed netwerk aan adviseurs, deskundigen en aannemers die ingeschakeld kunnen worden om aan alle facetten van de realisatie te voldoen. Dit zijn de drie fasen van de realisatie:


  Stap 4: Werkvoorbereiding

  De aannemer die de opdracht krijgt toegekend maakt tijdens de werkvoorbereiding een werkbegroting, werktekeningen en een planning. Ook zorgt de werkvoorbereider voor het inkopen van materialen en het vastleggen van contracten met onderaannemers. Als architect zorg ik tijdens de werkvoor-bereiding voor zaken als artist impressions, verkooptekeningen en een getailleerde kleuren- en materialenlijst.


  Stap 5: Uitvoering

  De uitvoeringsfase is de daadwerkelijke realisatie van het ontwerp. Tijdens de uitvoering van het project kan de architect een contro-lerende taak hebben met betrekking tot aannemer en onder aannemers. Ook kan ik advies verlenen als er tijdens de uitvoering een wijziging plaatsvindt.


  Stap 6: Oplevering

  Dan is het tijd voor de oplevering! Bij de oplevering vindt de laatste controleronde plaats en overhandigt het bouwbedrijf de gevraagde garantieverklaringen. 

  Van schets-idé

  Ontwerpfasen, structuur ontwerp, voorontwerp, definitief ontwerp, aanvraag omgevingsvergunning

  Tot  gebouw

  Werkondersteuning tijdens de werkvoorbereiding, kleur- & materialenlijst maken, verkooptekingen maken

  OPDRACHTGEVING & PRIVACY

  Atelier Limes werkt voor zowel particulieren als professionele opdrachtgevers in allerlei sectoren. Particuliere opdrachten worden aanvaard op basis van de CR 2013 (ook wel Consumenten Regeling 2013 genoemd) en professionele opdrachten volgens DNR 2011 (De Nieuwe Regeling 2011).

  Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Aterlier Limes verwerkt 'gewone' & soms 'bijzondere' persoongegevens tijdens de opdrachtgeving en bij het aanvragen van eventuele omgevingsvergunning. Voor verder inzicht in hoe ik uw gegevens bescherm download hier mijn privacyverklaring.  ‘Samenwerking en begrip voor elkaars specialisme brengt het ontwerp naar een hoger niveau’

  SAMENWERKING & ADVISEURS


  Tijdens de verschillende fasen werk ik samen met verschillende adviserende partijen en collega’s, ieder met hun eigen vakgebied en specialisme. Door de jaren heen heb ik projecten gerealiseerd met bijvoorbeeld:


  Archi-Tech architecten

  Bloemen Architecten BV.

  AMI, Architectenbureau

  Alphaplan adviseur in bouwen

  Onderwater Bouwkundig Ingenieursbureau BV

  Aannemingsbedrijf Bruijnes

  Blanksmabouw

  Van Vliet Bouw

  Herkon B.V. Vastgoedontwikkelaar

  Advies- en Constructiebureau van der Werf-Partners 

  Art2B2 Bouwproject Management

  iES bouwtechniek

  Themapark Archeon

  Groenvorm Tuinontwerp

  De Jong Bouwmanagement


  Staat uw bedrijf nog niet op de lijst? Neem dan gerust contact op.